Trọng thể khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX