Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm 30 năm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch