Trọng thể khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 8