Hoà thượng Chủ tịch phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới