Hoà thượng Chủ tịch tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 8 tại Nhật Bản