Trụ sở GHPGVN thiết trí chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX