Trung ương Giáo hội kính mừng Phật Đản PL.2568 tại thiền viện Quảng Đức