Tưởng niệm lễ húy kỵ lần thứ 24 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An