Tưởng niệm lễ húy kỵ lần thứ 34 Hòa thượng Thích Từ Hạnh