Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa và vấn an Thiền sư Thích Thanh Từ