Bí thư Quận 3 chúc tết Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn