Chủ tịch HĐND, Giám đốc Công an TP.HCM chúc tết Hòa thượng Chủ tịch