Hòa thượng Chủ tịch đảnh lễ, dâng hương tri ân chư Tôn túc lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ