Đại biểu dự Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh