Hòa thượng Chủ tịch ban hành thông bạch tổ chức tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn