Hoà thượng Chủ tịch trồng cây lưu niệm tại Núi Bà Đen