Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ