Long trọng khánh thành Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang