Tưởng niệm 39 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ – Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN