Chùa Minh Đạo làm Lễ quy Tam bảo ngày Rằm tháng Giêng