Đại hội IX – Khai mạc triển lãm Phật Giáo Việt Nam, Dấu Ấn Tinh Hoa