Hoà thượng Chủ tịch chúc mừng chuỗi sự kiện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức tại An Giang