Hòa thượng Chủ tịch gởi thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây