Phật giáo Đồng Tháp trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023