Kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sông Bé – Bình Dương