Sẵn sàng diễn ra Hội thảo khoa học và Đại lễ tưởng niệm Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền