Trung ương Giáo hội dâng hương tưởng niệm Lễ tiên thường Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh