Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chúc tết Hòa thượng Chủ tịch