Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới hành giả an cư tại chùa Long Phước Thọ