Tưởng niệm 10 năm Hòa thượng Thích Nhật Quang viên tịch