Tưởng niệm húy kỵ cố Thượng tọa Thích Minh Trí – nguyên Trụ trì tổ đình Phước Lâm